Festivaler och publikutveckling

on februari 13 | in Tidigare projekt | by | with No Comments

Festivalerna har till stor del blivit det viktigaste forumet för den nutida musiken. I landet finns flera viktiga festivaler som arbetar under olika förutsättningar och villkor. Publikarbetet ser också olika ut och de olika verksamheterna har många erfarenheter att dela med sig av.

Det är fortfarande så att verksamheter startas utan att publikutvecklingsaspekterna byggs in från början. Det finns allmänt i genren en tendens att tolerera en dålig publikkontakt. En lång historia av dåligt besökta konserter och en syn på musiken som ”exklusiv” har lett till att man accepterar låga besökssiffror och svalt intresse för konserterna av gammal vana. Ändå finns många goda exempel runt om i landet. Frågan är då: hur gör de som lyckas? Går lyckade koncept att exportera till andra verksamheter? Vilka fallgropar och framgångsfaktorer finns det? Vad betyder våra attityder?

I detta projekt vill vi göra en jämförande studie av publikutvecklingsarbetet på sex utvalda nutida musikfestivaler som alla har olika profiler. Syftet är att starta en läroprocess inom publikutveckling och att skapa en gemensam begreppsvärld och terminologi. Att ge möjlighet för ett utbyte av erfarenheter och att skapa ett nätverk där samtal om publikutvecklingens roll i festivalarbetet står i centrum. Att visa på best practice, det vill säga goda exempel på vad som fungerar bra, men även vad som fungerar mindre bra samt att arbetet bidrar till uppstarten av ett regionalt centrum för publikutveckling i Västra Götalandsregionen.

Vi har valt att fokusera på sex festivaler: New Directions i Piteå och Luleå, Sound of Stockholm i Stockholm, GAS-festivalen och Geiger-festivalen i Göteborg, Kalvfestivalen i Kalv och Connect Festival i Malmö. Studien genomförs av Ulrika Lind, strateg och verksamhetsutvecklare mm. som tidigare haft förtroendeuppdrag för bl. a. Nordisk Kulturfond och Svenska Kulturfonden i Finland. Ulrika Lind är en person som känner till området väl och är bekant med genrens villkor. Hon kommer att arbeta med intervjuer och med studiebesök. Festivalerna befinner sig i olika stadier i sitt arbete och har olika långsiktiga mål och strategier. Publikutvecklingsarbetet har därför olika utformning och fokus. Ulrika Lind undersöker och beskriver festivalernas arbete i en publikation som blir ett underlag för t ex en workshop och en utgångspunkt för samtal och erfarenhetsutbyte. Arbetet påbörjas februari 2014.

Studien har nu resulterat i rapporten ”Festivalen som livspartner – när det smala blir det breda” som presenteras på konferensen Publikutveckling från A till Ö som äger rum i Göteborg den 13-14 november. Konferensen arrangeras av Producentbyrån och Kultur i Väst på uppdrag av RNM. Läs mer om och anmäl dig till konferensen här.

RNM part: Max Käck
Fokusområde: Publikutveckling

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top