RNM

Centrum för Publikutveckling

on februari 14 | in Tidigare projekt | by | with No Comments

Publikutveckling är ett samlingsnamn på förhållningssätt och metoder för målinriktat och långsiktigt arbete med att bredda antalet besökare eller deltagare. Det kan handla om att behålla och utvidga den befintliga publiken eller ett fokuserat arbete att nå helt nya grupper. En viktig del i detta arbete är att fördjupa kunskap och förståelse, att skapa ingångar till konsten och kulturen för allt fler och att också därigenom ge redskap för eget skapande och att berika upplevelsen.

De kulturpolitiska målen tar sin utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet. Kulturlivet skall vara en obunden kraft som speglar, granskar och ifrågasätter. Alla skall ha möjlighet att delta genom att söka bildning, ta del av kulturupplevelser eller genom eget skapande. Publikutveckling är en del av arbetet med vidgat deltagande med betoning på tillgänglighet och deltagande i kulturlivet som en rättighet. Publikutveckling handlar därmed ytterst om makt, demokrati och yttrandefrihet.

I Sverige ser vi ett ökat intresse från både enskilda aktörer och institutioner vad gäller publikutveckling. Man vill på ett tydligare sätt bygga relationer och interagera med sin publik, men behöver nya mötesplatser och erfarenhetsutbyte för att lära sig av varandra, möta olika uttryck, strömningar och människor. Därför har vi ett konstartsövergripande perspektiv där konst och kultur sätts i ett vidare sammanhang, från den enskilda utövaren till institutionen, staten och den europeiska nivån. I grunden finns en tro på starka konstnärliga visioner och möjligheten att stärka konstens och kulturens relevans i samhället.

RNM har initierat arbetet med ett centrum för publikutveckling, en konstartsövergripande resurs som samlar och sprider kunskap och kompetens inom området och stimulerar till projekt och arrangemang med publikfokus.

RNM part: Malin Enberg och Nils Wiklander
Fokusområde: Publikutveckling

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top