Online portfolio

on februari 18 | in Tidigare projekt | by | with No Comments

För att bli en stark aktör på den internationella arenan behövs samordning och strategier. I RNM’s strävan att utöka det internationella utbytet pågår just nu arbetet med att skapa en digital portfolio.

Målet med portfolion är att producera en digital katalog med västsvenska företrädare för ny musik- och ljudkonst som löpande kan uppdateras och utvecklas. Portfolion ska användas som marknadsföring internationellt på mässor och festivaler i syfte att sprida och uppmärksamma västsvenska musiker, ensembler och tonsättare på den internationella arenan. Materialet kommer att presenteras på engelska.

Styrgruppen för projektet, som består av representanter från RNM, Kultur i Väst och Producentbyrån arbetar med strategier för arbetet, utser redaktör och har ansvar för innehållet i portfolion. Urvalet tas fram i samarbete med referenspersoner från det fria kulturlivet i Västra Götaland.

Portfolion presenteras på RNMs hemsida under våren 2014.

RNM part: Staffan Svensson
Fokusområde: Internationalisering

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top