Kultur för alla?

on augusti 28 | in Slider on start page, Tidigare projekt | by | with No Comments

Kultur för alla?
– Om tillgänglighet, interaktion och integritet.

Vad kan vi göra för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet? Hur kan vi göra kulturen mer tillgänglig? Det är huvudfrågorna i konferensen Kultur för alla? som arrangeras den 12 – 13 november på Auktionsverkets Kulturarena i Göteborg.

Kultur för alla? är en fristående fortsättning på konferensen Publikutveckling från A till Ö som ägde rum i Göteborg i november 2014. Under årets konferens ligger fokus på en av många vägar till ökad tillgänglighet och vidgat deltagande – nämligen digitalisering.

Vi lever i en värld där allt mer formas av, består av och byts ut mot datorer och digitalisering. Film och musik streamas och laddas ner, lagligt som olagligt. Genom Folkets Hus & Parker kan du se opera från Metropolitan Opera i New York och Kungliga Operan i Stockholm och via Google Play kan du läsa miljontals böcker gratis.

Digitalisering är ett av många sätt att göra kulturen mer tillgänglig. I grund och botten är det en fråga om demokrati, där utgångspunkten varit att digitaliseringen ska ge fler människor tillgång till ett större utbud av konst och kultur, till kunskap och lärande.

Men det kan vara lätt att gå vilse i den digitala djungeln, som kantas av både etiska och juridiska snårigheter. Att tro att digitalt är lösningen på våra problem och önskningar är att göra det alldeles för enkelt för sig. För självklart krävs det mänsklig närvaro, nu kanske mer än någonsin. Vi står med en fot i framtiden och en i historien och frågan är hur vi tar oss framåt på bästa sätt? Hur kan kulturen bli tillgänglig för fler? Hur kan vi använda oss av alla de hjälpmedel och lösningar som finns, digitala som analoga? Vilka kommunikationsvägar är det just jag behöver i min verksamhet? Hur ska vi kunna välja, när vi ibland inte ens förstår alternativen?

På konferensen kommer du att få möta gäster som berättar om olika sätt att hantera vår digitala samtid. De kommer från Sverige och övriga Europa, men alla har olika kulturyttringar som sin utgångspunkt. Under dessa dagar kommer vi att gå från inspiration och strategiska processer till konkreta verktyg och det gör absolut ingenting om man tycker att digitala lösningar är toppen och självklara eller botten och svårbegripliga. Det konferensen handlar om i grund och botten är hur vi kan göra kulturen tillgänglig för många fler.

Program
Torsdag 12 november
11:30 – 12:00 Registrering

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:15 Moderator Niels Righolt, verksamhetsledare för CKI – Center for Kunst & Interkultur i Köpenhamn, hälsar välkommen och ger en kortare introduktion till konferensen.

13:15 – 14:15 Oliver Mantell, chef för The Audience Agency i Manchester berättar om arbetet på agenturen samt presenterar och reflekterar över det digitala verktyget The Audience Finder, som har tagits fram för att sammanställa och jämföra målgruppsdata från konstorganisationer över hela England.

14:15 – 14:45 Statistik som verklighet? Ett samtal där Oliver Mantell och Frida Röhl, konstnärlig ledare på Folkteatern i Göteborg, diskuterar utifrån olika perspektiv hur vi kan använda oss av digitalisering och statistik för att nå en verklig förändring. Kan nya verktyg kring data och statistik leda till bättre beslut, eller leder det bara till att man satsar på säkra kort? Och hur mycket påverkas egentligen det konstnärliga innehållet av statistik och data?

14:45 – 15:15 Kaffe

15:15 – 16:15 Gunno Sandahl, chef för Film- och Liveavdelningen på Folkets Hus och Parker, berättar om projektet Exhibition on Screen och om hur Folkets Hus och Parker arbetar med publiken både lokalt och vad gäller i valet av utbud.

16:15 – 16:45 Kristin Danielsen, bibliotekschef på Deichmanske Bibliotek i Oslo, medverkar med ett förinspelat inslag där hon, utifrån ett postdigitalt perspektiv, diskuterar konstens inneboende värde, dess sociala funktioner och kulturlivet som idéernas födelseplats.

16:45 – 17:00 Moderator Niels Righolt summerar och avrundar dagen.

Fredag 13 november
9:00 – 9:30 Registrering

9:30 – 10:45 Christian Payne från Storbritannien är specialiserad på kreativ teknologi, multimediaskapande och dokumentation genom sociala medier. Under förmiddagen håller Christian den workshopinspirerade presentationen Five step digital strategy som går ut på att med enkla medel hjälpa de medverkande att själva formulera en digital strategi med utgångspunkt i den egna verksamheten.

10:45 – 11:15 Kaffe

11:15 – 12:30 Christian Payne Five step digital strategy fortsätter

12:30 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:00 Lise Korsgaard kommunikationschef på Statens Museum for Kunst (SMK) i Köpenhamn. SMK har sedan 2008 arbetat med ambitionen att bli ett ledande museum inom digital spridning. Lise berättar om det här arbetet, var i processen de befinner sig nu, vilka motgångar och medgångar de har stött på och vart de är på väg.

15:00 – 15:30 Kaffe

15:30 – 15:45 Henrik Martén, verksamhetsledare för Centrum för Publikutveckling, Kultur i Väst. ”It’s not a crisis, it’s a transition” – Samhällsstrukturerna befinner sig under starkt förändringstryck, inifrån och utifrån. Kan kulturen genom sina arbetsformer och värderingar bidra till en kreativ omställning till ett socialt hållbart samhälle? Kan ett centrum för publikutveckling bidra till förnyelse av kulturlivet och det vidgade deltagandets praktik?

15:45 – 16:15 Henrik Martén, Lise Korsgaard och Niels Righolt diskuterar vidare kring vikten av att arbeta med publikfrågor utifrån ett svenskt, nordiskt och europeiskt perspektiv. Varför skapar man t.ex. ett centrum för publikutveckling? På vilka grunder bör man bygga ett sådant centrum och vad är ambitionen? Vad hoppas man uppnå med digitalisering, hur skapar vi en hållbar och progressiv interkulturell dialog och hur kan konsten och kulturen tillgängliggöras för fler, både i digital och analog form?

16:15 – 16:30 Moderator Niels Righolt summerar konferensen.

RNM part: Nils Wiklander
Fokusområde: Publikutveckling

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top