Arts & Audiences Reykjavik, 20-21 oktober 2014

on juni 12 | in Nyheter, Slider on start page | by | with No Comments

Delar av RNMs arbetsgrupp arbetar nu med att starta Sveriges första centrum för publikutveckling. Som ett led i det här arbetet är Producentbyrån tillsammans med Kultur i Väst, som representanter för RNM, den svenska parten i arbetsgruppen för Arts & Audiences.

Arts & Audiences är en nordisk konferensserie med fokus på publikutveckling som startades i Bergen 2011. Temat för konferensen i Reykjavik 2014 är det digitala skiftet vi lever i och hur både konstnärer, producenter och curators kan förhålla sig till vår digitala samtid. Medverkar i Reykjavik gör bland annat Anette Mees, en av de drivande krafterna i Coney som bl a jobbat med Tate Britain, BBC och The Dublin Fringe Festival, Lisa Baxter från The Experience Business i England, Karolina Rosenqvist från MEDEA Collaborative Media Initiative vid Malmö Universitet och Ingrid E. Handeland från Norsk Publikumsutvikling.

Arts & Audiences fungerar som en internationell mötespunkt för flera hundra kulturaktörer, konstnärer, konstnärliga ledare, curators, producenter, utbildningsledare, kommunikationschefer, kulturarkitekter och kulturstrateger som vill hitta nya vägar att använda sig av publikutveckling inom den egna verksamheten.

Arts & Audiences Reykjavik äger rum i det nybyggda konserthuset Harpa den 20-21 oktober. Konferensen finansieras av Nordiska Ministerrådet, producerat av CKI – Center for Kunst & Interkultur, Norsk Publikumsutvikling, Kultur i Väst, Producentbyrån och Icelandic Ministry of Education, Science & Culture.

Programmet uppdateras löpande på www.artsandaudiences.com

Arbetet med ett konstartsövergripande centrum för publikutveckling genomförs inom ramarna för projektet RNM – Resurs Ny Musik. Arbetet genomförs av Kultur i Väst och Producentbyrån och finansieras av Västra Götalandsregionen, Kulturrådet och Kultur i Väst. Som ett led i arbetet med ett svenskt centrum för publikutveckling arbetar Producentbyrån och Kultur i Väst just nu med projekten Arts & Audiences i Reykjavik och en konferens om publikutveckling i Göteborg 13-14 november 2014.

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top