Onlineportfolion är här!

on juni 16 | in Nyheter, Slider on start page | by | with No Comments

Vi är enormt glada och stolta att nu kunna presentera RNMs onlineportfolio över västsvenska musiker, tonsättare, akter och konstnärer verksamma inom ny musik, ljudkonst, noise, elektro-akustisk musik, improv och allt möjligt och omöjligt däremellan. Portfolion ska användas som internationell marknadsföring på mässor och festivaler och syftet är att sprida och uppmärksamma västsvenska musiker, ensembler och tonsättare på den internationella arenan. RNMs ambition är att den ska kunna spegla all den fantastiska musik- och ljudkonst som skapas i Västra Götalandsregionen i dag!

Urvalet till portfolion har gjorts av en referensgrupp bestående av 12 personer, utifrån både egna förslag samt via inkomna ansökningar till RNM. Vid det slutgiltiga urvalet har man lagt särskild vikt vid konstnärlig kvalitet, genus- och åldersperspektiv samt bredd vad gäller olika musikaliska uttryck. Tanken med portfolion är att den ska vara föränderlig, utvecklas och även kunna spridas i regionala och nationella nätverk.

Hör gärna av er till oss om ni har några tankar kring portfolion!

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top