Scen- och resurspool

on februari 9 | in Tidigare projekt | by | with No Comments

Satsningen på en gemensam scen- och resurspool syftar till att göra det enklare för utövare och arrangörer inom fältet samtida musik- och ljudkonst att ordna konserter på olika fasta musikscener i Göteborg. Projektet syftar till en samordning av befintliga resurser i form av lokaler, teknik, utrustning etc samt att samarbeta kring gemensamma informationskanaler.

Den här satsningen riktar sig främst till professionella arrangörer och utövare inom fältet som saknar en fast scen. Tanken är bl.a. att kartlägga och katalogisera såväl institutioner som fria scener som har offentligt stöd och där tillgänglighet och resurser finns för att arrangera externa produktioner. På det här viset skapas ett effektivare sätt att utnyttja de medel som det allmänna redan ställer till förfogande.

För att hantera det här arbetet tillsatte RNM våren 2015 en koordinatorstjänst. Uppdraget gick till slagverkaren Ebba Westerberg och arbetet innebär att scanna av och utveckla en pool av tillgängliga scener och andra resurser i Göteborg och göra dessa tillgängliga för musikarrangörer och utövare inom samtida musikkonst. Under 2015 och 2016 genomfördes ett antal samtal med aktörer i Göteborg och RNM tittar på hur det här materialet kan tillgängliggöras på bästa sätt.

RNMs koordinator ska fungera som en samlad resurs för nätverk och kontakter vad gäller scener, utrustning och personell kompetens. Koordinatorn är inte en tillgänglig producent, men kan bistå med kontakter och nätverk vad gäller olika behov inför ett arrangemang. Det kan handla om frågor som var man kan hyra eller låna instrument och teknisk utrustning, vilka scener som skulle kunna fungera för ett specifikt arrangemang och om att förmedla nödvändiga kontakter.

RNM part: Staffan Svensson
Fokusområde: Strukturer och Resurser

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top