Arrangörer i samverkan

on juni 9 | in Slider on start page, Tidigare projekt | by | with No Comments

Projektet Arrangörer i samverkan startades utifrån önskemål från ett antal arrangörsföreningar i Göteborg och målet är att hitta strukturer för samverkan som i förlängningen stärker aktörerna.

Projektet fungerar som en flexibel och föränderlig arbetsgrupp och fångar upp de initiativ och behov som föreningarna uppvisar. Den fungerar som ett sammanhang där alla föreningar kan komma till tals, där nya och gamla problemområden diskuteras och där samtal och idéer frodas. Allt för att stärka de positiva krafter som föreningarna utgör och som utvecklar klimatet för den samtida musiken i Göteborg med omnejd. Projektet syftar även till att initiera nya bikupor och projekt som är relevanta för RNMs intressenter.

Projektet är starkt knutet till RNMs projekt Scen- och Resurspool då det är viktigt att föreningarna är aktiva i utformningen av denna pool eftersom den till stora delar är till för att underlätta deras arbete. RNM har även tagit fram en intern kalender som föreningarna kan använda i sin planering för att både undvika krockar och för att på ett tidigt stadium kunna skapa samverkan mellan sina olika arrangemang. Andra delprojekt realiseras under 2016 i form av samverkan kring gemensam marknadsföring. Som ett led i detta arbetar RNM med att formge den gemensamma marknadsföringen.

Ny Musik Göteborg
2017 innebär även en ny upplaga av Ny Musik Göteborg, en gemensam folder för arrangörerna med höstens program. Programmet i sin helhet hittar du här:

De deltagande är olika lokala arrangörer och deras representanter varierar. Medverkande arrangörer är Atalante, Brötz, Entra, Geiger, Göteborg Art Sounds, Levande Musik, 24kvm och 3:e Våningen.

RNM part: Lina Järnegard
Fokusområde: Strukturer och Resurser

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top