24kvm

on juni 11 | in Slider on start page, Tidigare projekt | by | with No Comments

24kvm är en satsning på den elektroakustiska musiken i Göteborg. Idén är att skapa en transdisciplinär studio i Carnegie gamla sockerbruk i Klippan. Studion ska fungera som en fysisk plats där konstnärer kan samlas kring den nutida musiken för att både inspirera varandra, men även för att utveckla nya tankar och idéer som går utanför den egna konstformen.

Tanken är att skapa den fasta mötesplatsen, som på sikt ska innehålla ett antal arbetsplatser, där man som konstnär på daglig basis möter andra konstnärer i ett gemensamt utvecklingsarbete. Resurserna utgörs inte enbart av arbetsplatserna, utan även av teknisk utrustning samt tillgång till en försökshall för presentationer och organiserade samtal som regelbundet samlar de deltagande konstnärerna.

Projektet skapas utifrån de kreativa resurser, som redan idag finns i Sockerbruket – i första hand 3:e Våningen – med etablerad dansscen, utställningshall och gränsöverskridande elektroakustiska arrangemang, Elektron – ett välrenommerat internationellt företag, som utvecklar synthezisers, trummaskiner och andra elektroniska gränssnitt inom musikområdet. Ideofon – ett företag som uppfinner nya instrument för styrning av elektroakustisk musik. Ideofon arbetar också redan idag med kurser för Konstnärernas Kollektiv-Verkstad.

Ambitionen är att man utifrån denna specifika plats ska kunna erbjuda intresserade konstnärer – musiker, kompositörer, dansare, koreografer, bild- och videokonstnärer och arkitekter ett rum för gemensamma projekt. Platsen ska även fungera som ett forum där konstnärerna och konsten får möta publiken såväl i form av work-in-progressarrangemang som för de färdiga konstnärliga verken och koncepten.

Verksamheten leds av Dan Henriksson från Ideofon och ljudkonstnären David Sabel.
24kvm är avknoppat från RNM från och med årsskiftet 2016/2017.

RNM part: Gun Lund
Fokusområde: Strukturer och Resurser, Konstartsutveckling

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top