MCV introducerar nya genrer

on februari 17 | in Nyheter, Slider on start page | by | with No Comments

Sedan ett par veckor tillbaka har MCV öppnat upp för två nya genrer - Nutida/Experimentell och Tonsättare/Kompositörer. Syftet är att både synliggöra och att skapa nya arbetstillfällen för aktörer verksamma inom de här genrerna. Vi bestämde oss för att ta reda på lite mer kring hur tankegångarna gick och passade på att byta några ord med Annika Törnqvist, styrelseordförande i MCV.

Vad ligger bakom det här beslutet och varför just de här genrerna?
MCV har en önskan och strävan att inkludera hela det fritt verksamma musiklivet. Vi har identifierat inom vilka genrer vi har en stark förankring hos musikerna, och inom vilka genrer vi är mer okända som organisation. Förutom dessa två genrer är vi svagt representerade inom rockens olika subgenrer och inom hiphopscenen, för att nämna några. För att öppna upp mot fler delar av musiklivet behöver vi göra olika slags satsningar eftersom alla delar har väldigt olika förutsättningar. En viktig fråga är hur vi ska kunna definiera professionaliteten när våra nuvarande eller blivande medlemmar gör musik som inte har någon avsättning på (arbets)marknaden. Det måste vi kunna föra ett kulturpolitiskt samtal om. Anledningen till att vi valde just de här två genrerna att börja med var bland annat personligt engagemang hos styrelsemedlemmarna samt att Göteborg är ett väldigt starkt fäste för dessa genrer. Det finns mycket bra musik och spännande scener i vår stad. Det är rimligt att MCV som regional organisation tar ett större ansvar för dessa genrer.

Hur kommer ni att jobba med de nya genrerna? I dagsläget syns t.ex. inte enskilda aktörer på samma sätt som de som är medlemmar som grupp i MCVs utbud. Är detta något som ni nu kommer att ändra på i och med det här beslutet?
Vi kommer att arbeta med samma verktyg som vi har för övriga genrer, dvs via hemsidan och våra Arrangörskontakter. Vi kommer att vara lyhörda för de behov som finns hos medlemmarna. Om enskilda aktörer inom en viss genre vill ha en annan profilering så måste vi ta hänsyn till det. Vi arbetar utefter medlemmarnas önskemål och behov.

Kommer ni att göra några särskilda andra satsningar inom de här områdena, och i så fall vad?
I dagarna har vi lämnat in en ansökan till Statens Musikverk angående ett samarbetsprojekt med 10 arrangörer inom nutida/experimentell musik. Vi hoppas mycket på att kunna bidra med ekonomisk och kvalitativ förstärkning genom projektet om det blir beviljat. Vi för också en dialog med regionen om att medel måste frigöras till arrangörerna direkt, de kan inte vara uppbundna i olika tjänster i så stor omfattning som sker idag på regional nivå. När det gäller tonsättare/kompositörer så är nästa steg att hitta motsvarande roll i att förstärka medlemskategorin. Vi samlar kunskap och idéer kring detta. Vår verksamhetsledare Helena Östblom Berg är en duktig strateg och marknadsförare, som tillsammans med MCVs kommunikatör Maja Rönnbäck lägger upp kampanjer inom respektive område på ett spännande sätt.

Vad är förhoppningen för de här två genrerna, från MCVs perspektiv?
Vi vill vara en stark aktör både kulturpolitiskt och som förmedlare av arbetstillfällen för genrerna. Det är också vår skyldighet att ha en bra överblick och vara till för alla musiker. Önskedrömmen är förstås att vara en del i uppbyggnaden av Västsvenskt musikliv, med aktiva musikutövare och spännande konstnärlig utveckling med hållbara villkor för utövare. Som det ser ut nu så är genomförandekompetensen fantastiskt hög hos de olika aktörerna, den konstpolitiska måluppfyllelsen är jättestor, medan de ekonomiska och fysiska förutsättningarna är totalt katastrofala, särskilt för livemusiken inom genren nutida/experimentell.

Läs mer om MCVs ny satsning här.

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top