Inclusive Creativity Sweden

on mars 15 | in Slider on start page, Tidigare projekt | by | with No Comments

Inclusive Creativity Sweden: The impact of creative technology in performing arts är ett öppet och kostnadsfritt symposium som äger rum på GöteborgsOperan den 28 april kl. 12:45 – 17:00. Symposiet är ett led i Share Musics arbete inom ”arts technology” och musikteknologi där RNM är en samarbetspart.

Inledningsvis stöttade RNM, under paraplybegreppet In:fluence, genomförandet av tre workshops under vintern/våren 2014 i Vänersborg, Göteborg och Stockholm. Där fanns möjligheter att pröva på olika former av ny teknik för konstnärliga uttryck. I samband med den sistnämnda workshopen skapades också grundstommen till In:fluence-ensemblen.

Den andra fasen innebar en intensiv period av repetitioner av verket Mondgewächse. Arbetet med Mondgewächse utgjorde ett unikt samarbete mellan tonsättaren Patricia Alessandrini, Gageego! och In:fluence-ensemblen, ett projekt där nutida kammarmusik och modern teknologi möttes och utmanade till nya uttryck då konstutövare med olika förutsättningar spelade samman. Premiären ägde rum på Göteborgs Konserthus den 19 oktober 2014. I detta projekt medverkade också Interaktiva Institutet med kreativa lösningar, exempelvis med sensorer som känner av rörelser och skapar klanger och visuella projektioner.

Den tredje fasen i projektet – och den nu aktuella – fokuserar på kunskapsöverföring, spridning av erfarenhet och nätverkande. Inclusive Creativity Sweden är ett symposium vars centrala tema är hur innovativ teknologi kan påverka det konstnärliga arbetet för tonsättare och musiker med olika funktionsförmågor. Med symposiet vill Share Music också starta en plattform för kunskapsutbyte med ett svenskt perspektiv. Nationella och internationella konstnärer, forskare och branschfolk som arbetar inom det innovativa området är inbjudna att delta och bidra till symposiet.

Inclusive Creativity Sweden: The impact of creative technology in performing arts äger rum på GöteborgsOperan den 28 april kl. 12:45 – 17:00. Under symposiet medverkar bland annat Frank Lyons, professor och chef på Arts & Humanities Research Institute, University of Ulster på Nordirland; Gawain Hewitt, musiker, ljudkonstnär och pedagog. Associate National Manager: Research & Development vid Drake Music i Storbritannien; Jesper Nordin, tonsättare och uppfinnare av iOS-appen Gestrument från Sverige; Jonas Kjellberg, tonsättare och mjukvaruutvecklare från Sverige; Lizbeth Goodman, professor, ordförande för Creative Technology Innovation/Professor of Inclusive Design For Education och grundare av SMARTlab, Ireland; Peter Larsson, politiker, musiker och medlem av In:fluence-ensemblen från Sverige; Sophia Alexandersson, verksamhetsledare/konstnärlig ledare, Share Music Sweden, Sverige; Victor Gama, tonsättare som designar instrument för samtida musik från Angola/Portugal.

Observera att symposiet genomförs på engelska och att du måste anmäla dig i förväg!
Mer information och anmälan hittar du här.

Arrangemanget sker i samarbete med RNM, Kultur i Väst och University of Ulster, Nordirland. Med stöd av Kulturrådet och GöteborgsOperan.

RNM part: Nils Wiklander
Fokusområde: Konstartsutveckling, Strukturer och resurser

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top