Klangbotten

on april 5 | in Slider on start page, Tidigare projekt | by | with No Comments

Klangbotten är ett projekt som vill undersöka gränslandet mellan det traditionella konsertformatet och installationskonsten. Berlinbaserade Hanna Hartman och Lene Grenager från Norge har bjudits in för att undersöka det här gränslandet och för att i dialog med fyra regionala konstinstitutioner se på hur det kan beredas en större och mer självklar plats för den ljudande konsten i en traditionell konsthallskontext.

”Den samtida musiken söker, precis som andra performativa uttryck (dans, performance, teater), en större närhet till publiken genom framträdanden i andra konsertformat än de traditionella. Där formen inte behöver vara en tidslinje med en tydlig början och slut och där publikens plats inte är given. Den söker sig bort från de traditionella konsertlokalerna med en upphöjd scen där musikerna är strålkastarbelysta och publiken på betryggande avstånd, där för att beundra och befästa hierarkin mellan den som vet och den som inte vet.” Elsbeth Bergh, projektledare Klangbotten

Bakgrunden till projektet Klangbotten var en inbjudan från Elsbeth Bergh/Levande Musik till ett antal större och mindre konstinstitutioner, arrangörsföreningar och konstnärskollektiv i Västra Götaland. Syftet var att initiera ett regionalt nätverk där den samtida konstmusiken tillsammans med bildkonsten och andra konstnärliga uttryck kan hitta nya kontaktytor och infallsvinklar. Tanken är att, förutom utveckling av konstarterna, skapa utrymme för samtal om konsten, samarbeten kring konstnärsresidens och pedagogiska projekt. För att de olika noderna i nätverket ska lära känna varandra planeras även samarbeten i konstnärliga projekt med gemensamma beslutsprocesser vad gäller storlek på projekt och val av konstnärer.

I ett första delprojekt bjöds ensemblen Syntjuntan in för att med sina lekfulla metoder tillverka syntar tillsammans med ungdomar i regionen. Samarbetsparterna var Gerlesborgsskolan och Akvarellmuseet med omgivande fritidsgårdar samt Frilagret i Göteborg. Några workshopdagar på varje ställe avslutades med konserter för allmänheten.

Inom ramen för det andra delprojektet har fyra aktörer i regionen – Borås och Skövde Konstmuseer, Konstnärskollektivet Not Quite och Gerlesborgsskolan – valt att samarbeta med konstnärerna Hanna Hartman och Lene Grenager. Hartman och Grenager representerar två olika riktningar inom den nutida konstmusiken: Hartman arbetar med amplified objects (vardagsobjekt eller speciellt konturerade objekt som förstärks med t.ex. kontaktmikrofoner) medan Grenager arbetar i huvudsak med akustisk musik och mer konventionella instrument. Ambitionen är att de två ska skapa verk som kan dröja sig kvar i rummet efter att en eventuell livekonsert framförts. På så sätt landar projektet i gränslandet mellan konsertsituationen och samtidskonsthallarnas utställningsformat. De första konsertinstallationerna presenteras i perioden augusti till september 2016.

Projektledare för Klangbotten är Elsbeth Bergh/Levande Musik och projektet genomförs med stöd av Statens Musikverk, Kulturrådet och Västra Götalandsregionen. RNM fungerar som bollplank och samtalspartner, men har även stöttat projektet i inledningsfasen.

Program för Klangbotten hösten 2016 hittar ni här:

RNM part: Nils Wiklander
Fokusområde: Konstartsutveckling, Publikutveckling

Foto: Peter Gannuschkin (downtownmusic.net) / Harald Solberg

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top