Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens

on oktober 12 | in Slider on start page, Tidigare projekt | by | with No Comments

Residens för komponister och musik- och ljudkonstnärer i Göteborg.

Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens (KIM) syftar till att skapa, utveckla och fördjupa komponisters kontakter med utländska institutioner, enskilda professionella företrädare som exempelvis agenter, producenter och kritiker, med kollegor, publik och marknader och därigenom bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter. Målsättningen är att stärka konstnärers egna nätverk och möjligheter att skapa egna hållbara internationella kontakter.

2013 genomfördes ett kortare residens i Göteborg, då två internationella tonsättare, Lotte Anker från Danmark och Andrea Belfi från Italien, gästade musiklivet i Göteborg i samband med GAS-festivalen. Från lärdomarna av detta har ett ramverk för ett urbant residens utformats av en arbetsgrupp bestående av Leif Karlsson, musikkonsulent Kultur i Väst, Malin Enberg, projektledare Producentbyrån, Dag Rosenqvist, projektkoordinator Producentbyrån, Staffan Svensson, projektledare Göteborg Artist Center, Lindha Kallerdahl, pedagog och musiker samt Jesper Norda, ljudkonstnär.

Under hösten 2015 hölls möten med 11 lokala aktörer, allt från enskilda utövare till arrangörsföreningar, representanter för replokalskluster, inspelningsstudios och ensembler. Syftet var att kartlägga förutsättningar och intressen för olika typer av värdskap, samt diskutera möjligheter och önskemål.

Hösten/vintern 2016 kommer under en veckas tid den första residensperioden att inledas, följt av två veckors vistelse våren 2017. De konstnärer som då besöker Göteborg är den japanska elektronikamusikern Kyoka och den fransk-libanesiska saxofonisten Christine Abdelnour. Värdar för residenskonstnärerna är Kulturföreningen Bunkern och Göteborg Wind Orchestra i Kronhuset och urvalet vad gäller konstnärer har gjorts med input från slagverkaren Mårten Magnefors och musikern och tonsättaren Lisa Nordström.

Inga krav ställs på att presentera färdiga verk i anslutning till eller som ett resultat av en residensperiod. Men då interaktion med det lokala kulturlivet är eftersträvansvärt är det önskvärt att den gästande konstnären t.ex. ger work-in-progresspresentationer eller deltar i offentliga samtal och diskussioner kring den konstnärliga processen.

Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens är ett samarbete mellan Konstnärsnämnden och Västra Götalandsregionen. Kultur i Väst står för det formella värdskapet under residensperioderna och residenset genomförs i samarbete med RNM och lokala värdar samt koordineras av Producentbyrån. Beslut gällande val av gästande konstnärer tas av Konstnärsnämnden.

RNM part: Staffan Svensson
Fokusområde: Konstartsutveckling, Internationalisering

Foto: Alberto Novelli

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top