Kartläggning av aktörerna inom den nya musiken i Västra Götaland

on januari 9 | in Slider on start page, Tidigare projekt | by | with No Comments

En tanke som funnits med oss sedan förprojekteringen av RNM har handlat om vikten av och behovet av att diskutera frågor gällande kulturpolitikens påverkan, utövarnas förutsättningar att verka inom sitt område och publikens förutsättningar att ta till sig ny musik.

Den nya musikens aktörer verkar inom ett splittrat och många gånger svårdefinierbart fält. Dels handlar det om de olika konstnärliga uttrycken. Begreppet ny musik täcker stora konstnärliga områden och är inte i sig en specifik genre. Uttryck som nutida konstmusik samsas med elektroakustisk musik, improvisationsmusik med noterad kammarmusik. Men svårigheterna vad gäller avgränsningar har även praktiska orsaker. Många gånger saknas t ex fasta scener, och fältets arrangörer hänvisas därmed till en nomadisk existens där arrangemang genomförs på tillfälliga scener, mer eller mindre lämpade för ändamålet. Eftersom det saknas fasta scener, saknas det ofta teknisk utrustning, upparbetade marknadsföringskanaler mm. Detta sammantaget gör att mycket av verksamheten blir beroende av goodwill och en låneekonomi där många aktörer dessutom verkar mer eller mindre ideellt

Vi behöver visa hur fältet ser ut för bidragsgivare, myndigheter och politiker. Vilka är de och vad är det som driver dem? Hur mycket ideellt arbete görs, och hur många är det egentligen som arbetar inom fältet? På vilka orter och på vilka scener finns de? Hur ser publiken ut och hur når man dem? Hur ser finansieringen ut nu, hur har den sett ut historiskt sett och vilka utmaningar står man inför just nu?

Många aktörer uttrycker att det finns en bristande kunskap och förståelse från både politiker och tjänstemän kring hur fältet ser ut och under vilka förutsättningar, både ekonomiska och praktiska, som aktörerna verkar. Vad RNM vill göra är att ta fram material som fungerar som underlag för dialog både mellan de enskilda aktörerna och med våra politiker och tjänstemän.

Vi har anlitat Nätverkstan i Göteborg för att genomföra en kartläggning som syftar till att synliggöra området och dess publik samt under vilka förutsättningar utövarna verkar. Nätverkstans arbete går ut på att intervjua ett antal utövare och aktörer, göra en jämförelse med Region Skåne samt titta på den nationella strukturen vad gäller stöd. Kartläggningen presenteras i februari 2017.

Rapporten med titeln ”Mellan noise och notställ” kan laddas ned här.

RNM-part: Nils Wiklander
Fokusområde: Publikutveckling

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top