Share Music Sweden

on april 19 | in Nyheter, Slider on start page | by | with No Comments

Inclusive Creativity Sweden: The impact of creative technology in performing arts är ett öppet och kostnadsfritt symposium som äger rum på GöteborgsOperan den 28 april klockan 12:45 – 17:00. Symposiet är ett led i Share Musics arbete inom Arts Technology och musikteknologi där RNM är en samarbetspart. Men vad är tanken med det här symposiet och vad är egentligen Arts Technology? Vi ställde några frågor till Share Musics verksamhetschef och konstnärliga ledare Sophia Alexandersson.

Kan du berätta lite om bakgrunden till symposiet Inclusive Creativity Sweden?
Inclusive Creativity är ett koncept som Frank Lyons, professor och chef på Arts & Humanities Research Institute, University of Ulster på Nordirland, har utvecklat de senaste åren. Share Music har funnits med sedan projektet startade, och 2013 var vi även med i ett showcase och visade dans- och musikföreställningen Hi-Hat Xpres som skapades tillsammans med Danskompaniet Spinn, Sveriges första integrerade danskompani. Vi har ett långvarigt samarbete med Ulster University på Nordirland kring musikteknologi och har under flera år fört en diskussion om hur vi kan utveckla samarbetet. Tanken med symposiet är dels att uppmärksamma området musikteknologi, ett område som förtjänar mer synlighet och sedan vill vi självklart få fler människor engagerade i detta. Det andra syftet är att bygga för framtiden. Vi vill utöka vårt samarbete med Ulster University och även få med fler personer i projektet.

Vad menas egentligen med Arts Technology och creative technology?
För Share Music är det ett område som kännetecknas av att vi använt oss av teknik som möjliggör för personer med olika funktionsvariationer att både skapa och framföra musik. Det handlar om ett brett spektra vad gäller typer av teknik; allt från ny mjuk- och hårdvara till befintliga lösningar. Det kan handla om speciella produkter som från början inte alls har utvecklats för områden som involverar människor med funktionsnedsättningar, men där någon eller några har upptäckt att de fungerar väldigt bra och möjliggör för nya utövare. Sen handlar det även om att vi jobbat med utveckling av ny teknik. Ett exempel på detta är verket Mondgewächse som presenterades på Göteborgs Konserthus hösten 2014, där tyngdpunkten låg på vad som händer musikalisk när vi utvecklar nya interface. Området Arts Technology är ganska brett men grundar sig i användningen av digitaliseringens möjligheter och att skapa nya möjligheter för utövare som tidigare inte kunnat vara just utövare.

Symposiet i Göteborg är en led i att utveckla ett nätverk kring frågor som rör Arts Technology. Vad är agendan för det här nätverket?
Vi har tre underliggande teman som vi arbetar med. Dels är det hur vi kan få både redan verksamma tonsättare och nya tonsättare på väg ut från akademierna att uppmärksamma och skriva för inkluderande ensembler. Det andra området handlar om utbildning och validering. Om man idag är musikutövare och har en funktionsnedsättning, så är det många gånger inte självklart att man har haft möjligheten att gå en högre utbildning, och just nu är vägen dit ganska lång. Hur man kan jobba med att validera olika erfarenheter och kunskap som människor har skaffat sig på helt andra sätt. Det tredje området handlar kort och gott om utveckling av helt ny teknik.

Vad kan man som deltagare förvänta sig av symposiet?
Framförallt hoppas vi att man som deltagare ska uppleva symposiet som en mötesplats, en plats där man möter människor man inte har träffat innan och som håller på med nya saker. Förhoppningsvis kommer deltagarna därifrån med både ny kunskap, nya idéer och inspiration. Deltagarna kommer att bestå både av de som är helt nya inom området och de som har hållit på väldigt länge. Jag tror att just det här mötet mellan olika människor med olika ingångar och förutsättningar –att man kommer in med olika erfarenheter – gör att det uppstår intressanta diskussioner och situationer.

Det anordnas även en nätverksdag den 29 april. Vad händer då?
Då kommer vi jobba med de tre tematiska områden som jag beskrev tidigare och vi har gjort en utlysning för att få in spännande förslag. Intresserade personer har kunnat skicka in material som de vill redovisa och vi har fått in en hel del från både tonsättare och utvecklare, som vi just nu går igenom. Rent praktiskt kommer vi under dagen att ha tre paneler där man med en kort presentation får beskriva sitt område. Till varje panel har vi kopplat en moderator och efter presentationen förs en diskussion kring just den tematiken. Alla presentationer och diskussioner dokumenteras och tanken med de här dagarna är att fungera som en uppstart kring någonting som vi hoppas kan bli ett återkommande arrangemang.

Mer om symposiet den 28 april hittar ni här.
Läs mer om Share Music på www.sharemusic.se

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top