Projekt

Melodica

Har du en projektidé som du vill presentera för oss?

Projekten som presenteras här genomförs med stöd av RNM, men projekten och idéerna i sig kommer från er musiker, tonsättare, arrangörer och ensembler verksamma i Västsverige. Projekten blir till utifrån önskemål och behov inom befintliga verksamheter och strukturer, de uppstår ur ett behov av förändring och nytänkande inom fältet. Det står vem som helst fritt att komma med idéer, problemformuleringar och projektförslag till RNM. Arbetsgruppen avgör sedan vilka projekt som kan vidareutvecklas och stödjas och arbetsprocessen leds av minst en av medlemmarna i arbetsgruppen.

Här kan du läsa både om pågående projekt och om avslutade projekt.
Har du en projektidé? Hör av dig: info@rnm.nu

 • Vad är grejen med ny musik?

  Att prata om och försöka beskriva ny musik är ibland svårt. Musik är, trots möjligheterna vad gäller både fysisk och digital spridning, svår att ringa in och flyktig till sin natur. Men det är inte bara att tala om och att beskriva ny musik som kan vara svårt. Den kan ibland också vara svår att förstå, att vara mottaglig för eller att sätta sig in i. Det handlar därför om att skapa ingångar för lyssnare att öppna sig för nya musikaliska uttryck och ljudvärldar.

  RNM arbetar nu fram en skrift med Kultur i Västs publikation Vad är grejen med samtidskonst? som förlaga. Det handlar om att på ett enkelt och pedagogiskt sätt ge nycklar och skapa ingångar till den nya musiken. Vad menar vi t ex när vi pratar om noterad konstmusik, ljudkonst eller elektronika? I denna skrift vill vi ge en bild av den nya musikens mångfald av utgångspunkter, förhållningssätt och innehåll. Vi vill förmedla nycklar att förstå de olika sammanhang som musiken verkar inom och ge inspiration till nya sätt att lyssna och ställa frågor kring det man upplever. Tanken är att boken kan ge en handledning på vägen mot en personlig tolkning av musiken och att samtidigt ge en glimt av spännvidden i den nya musiken.

  Målgruppen är allt från politiker och tjänstemän med begränsad kännedom om konstmusiken till personen på gatan som aldrig lyssnat på olika former av ny musik, eller i varje fall aldrig varit medveten om det – i filmmusiken har ju de flesta faktiskt tagit del av allt från ljudkonst till nyskriven orkestermusik.

  Handboken kan användas i främjandearbete för den nya musiken. I verksamheter som inbegriper nyare former av konst kan det vara en förutsättning att samarbetsparter och kollegor känner sig invigda också i den nya musiken och vad den har att erbjuda. I den kommunikativa processen kan handboken Vad är grejen med ny musik? vara ett redskap för kulturfrämjare – kommunala tjänstepersoner lika väl som fria aktörer.

  Vad är grejen med ny musik? ska kunna fungera:
  - som arbetsredskap för tjänstepersoner, fria utövare, arrangörer och arrangörsföreningar
  - som inspirationsverktyg för t ex fortbildningsorganisationer för att bredda och uppdatera undervisningen vad gäller den nya musiken
  - för spridning till en konst- och musikintresserad allmänhet
  - för spridning till beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt

  Det är idag omöjligt att avgränsa området ny musik. Konstnärligt skapande finns inom alla musikgenrer, vi har därför valt att lägga fokus på utövarnas ambition att uttrycka sig konstnärligt, nyskapande och experimentellt. Begreppet ny musik täcker stora områden och är inte i sig en specifik genre. Material, inspiration eller utgångspunkt kan hämtas från alla musikaliska genrer och ljud, men syftet är konstnärligt. Det kan då handla om exempelvis experimentell rock, nyskriven klassisk musik, elektronisk musik, ljudinstallationer och improvisation. Allt konstnärligt arbete med musik och ljud.

  För research och text har vi anlitat kulturjournalisten och kritikern Mats Almegård. Mats har en gedigen bakgrund som skribent inom den elektroniska och den experimentella musiken och jobbar bl a även som producent och reporter för Elektroniskt i P2.

  RNM-part: Nils Wiklander
  Fokusområde: Publikutveckling

Scroll to top