Resurs Ny Musik – 2011-2017

on juni 26 | in Nyheter, Slider on start page | by | with No Comments

Redan innan vi på grund av utebliven finansiering beslutade att lägga ner RNM planerade vi att göra en rapport över de tre första verksamhetsåren. I och med nedläggningen blev det än mer aktuellt att på något vis försöka ge en bild av vad som har skett under de här tre åren. Men för att förstå de prioriteringar vi utgick från och de val som gjordes längs vägen, behöver man även förstå varför RNM blev vad det blev och därför ville vi även ge en beskrivning av bakgrundshistorien som sträcker sig ända tillbaka till 2011.

När vi nu hade möjlighet att faktiskt summera RNM så ville vi även passa på att både reflektera över vad som hade hänt, men också att vara självkritiska till varför saker ibland inte blev som det var tänkt. För saker går sällan enligt ursprunglig plan. I synnerhet när det inte handlar om ett tydligt avgränsat projekt utan om att sjösätta en ny arbetsmodell som också inom sina ramar ska kunna hantera många processer, delprojekt och samarbeten. Till vissa delar finns en planerad oförutsägbarhet. Arbetet skulle bygga på intressenternas medverkan och skulle inte organiseras som en institution. Där finns en styrka. Och en svaghet. Idéer föll bort längs vägen, nya metoder kom till, förhållningssätt ändrades efter de behov som uppstod och de önskemål vi mötte. Men vi vågar nog påstå att vi under de här tre åren byggde upp någonting som var relevant för fältets aktörer, någonting där de själva var medskapande och drivande. Och vi vågar även påstå att vi lyckades göra skillnad under den här relativt korta tidsperioden. Vem vet vart det hade landat om vi hade haft tre år till? Eller ännu längre?

Vi hoppas att den här dokumentationen kan vara till nytta för både fältets aktörer och för institutioner och bidragsgivare. Nånstans längs vägen kommer det att göras nya satsningar på ny musik, och där kanske den här dokumentationen kan fungera som en referens kring hur man kan tänka och vad man kanske helst ska undvika nästa gång.

Du kan ladda ner dokumentationen i sin helhet här.
Eller läsa den online här.

En av de sista satsningarna vi hann med inom RNM var även att ge Nätverkstan i Göteborg i uppdrag att titta lite på hur förutsättningarna för den nya musikens aktörer ser ut i Västra Götalandsregionen. Det här arbetet resulterade i kartläggningen ”Mellan noise och notställ” Om samtida konstmusik i Västra Götalandsregionen.

Du kan ladda ner kartläggningen i sin helhet här.
Eller läsa den online här.

Hälsningar

/RNM

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top